Afregning af vand

Hver husstand betaler for hvad der forbruges – hverken mere eller mindre. Ved iagttagelse af det samlede vandforbrug må det antages, at ved at spare på vandet kan udgiften til fremtidigt vandforbrug reduceres samlet set.

1.

Der opkræves a/conto bidrag for vandforsyning til de enkelte lejligheder svarende til lejlighedernes gennemsnitsforbrug i 2014. Beløbet andrager kr. 290,00 pr. måned.

2.

Der opkræves et nyt bidrag til dækning af etablering af varmt- og koldt vands målere. Bidraget til installation og målerafdrag andrager kr. 42,00 pr. måned.

3.

Der opkræves et bidrag til fornyelse af vandmålere efter 6 års driftstid. Beløbet andrager kr. 15,00 pr. måned.

Vandforbruget opgøres og afregnes årligt sammen med varmeforbruget.

error: Indhold er beskyttet !!