Urafstemning lade standere

Published by Ejendomskontoret on

På den netop afholdte generalforsamling den 16. september 2021 var der flertal for, at der skal opsættes 4. lade standere i Fortbo.

 

Jf. foreningens vedtægter kræves det at væsentlig forandringer af fælles bestanddele kun kan vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer efter såvel fordelingstal som antal er repræsenteret på generalforsamlingen. Mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer efter såvel fordelingstal som antal skal stemme for forslaget.

 

Da der på generalforsamlingen ikke var 2/3 repræsenterede medlemmer efter fordelingstal og antal, men der samtidig blev opnået et flertal på mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer efter såvel fordelingstal som antal, kræver vedtægterne, at der skal indkaldes til en ny generalforsamling. På generalforsamlingen blev det besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling ved en urafstemning.

 

Bestyrelsen anbefaler at stemme ja til forslaget.

 

Begrundelse: Udfasning af benzin og diesel biler medfører behov for opladningsmuligheder til elbiler. Behovet vil øges markant i den nærmeste fremtid.

 

Etablering af lade standere kan betragtes som en investering, idet elprisen kan fastsættes med fortjeneste og individuelt i forhold til egne brugere og andre. Etablering af lade standere er allerede lovkrav ved renovering og nybyg. Lade standere formodet at være et aktiv for Fortbo’s medlemmer, som kan medvirke til at gøre salgsværdien højere og mere attraktivt for nye købere. I forbindelse med salgsvurderinger efterspørges allerede nu lade standere.

 

Informationsmøde:

Alle medlemmer af Ejerlejlighedsforeningen Fortbo inviteres til orienteringsmøde, hvor Dansk Kabel TV vil informeret om lade standere og om lovgivningen på området.

Mødet er sat til den:

7. oktober 2021 i festsalen på Tinderhøj Skole kl. 17:00

 

Forslag:

Der etableres 4 stk. lade standere som vist på billedet ud for cykelskuret / parkeringspladsen ved nr. 323A.

Bestyrelsen bemyndiges til at iværksætte arbejderne og den økonomiske del er således:

Allerede indbetalt af medlemmerne ifm. vandprojekt                  : kr.   81.000,-

Restbeløb, som tages fra vedligeholdelsesdriften                      : kr.   59.000,-

I alt kr.                                                                                         : kr. 140.000,-

Som vedtaget på den ordinære generalforsamling den 16/09-2021 er etableringsprisen på kr. 140.000,- indarbejdet i  driftsbudgettet for 2022, hvorfor der ikke vil blive opkrævet ekstra.

Prisen er givet ud fra placering af lade standerne, som vist på billederne nedenfor.

 

 

I kan læse mere om lade stander på https://homecharge.dk/ og se billeder fra andre boligforeninger.

 

Klik her….. for at komme til stemmesedlen. Det kræver en kode, som er tilsendt medlemmerne i Ejerlejlighedsforeningen via brev og mail.

Hent hele urafstemningsmaterialet til print her….

Hilsen

Bestyrelsen

error: Indhold er beskyttet !!