Udskydelse af den ordinære generalforsamling 24. marts 2020

Published by Ejendomskontoret on

Kære medlemmer af Fortbo,

 

Som det fremgår af omtalen i medierne af det omfattende CORONA virus har en lang række funktioner i Danmark vedtaget at lukke mest muligt ned i en periode.

Regeringen har opfordret til at alle forsamlinger af personer på offentlige steder begrænses mest muligt i et forsøg på at dæmme op for virusspredning.

På den kommende generalforsamling ventes at mindst 100 medlemmer vil give fremmøde, og da en så stor forsamling vil indebære en unødig risiko for smitte, har bestyrelsen besluttet at udskyde generalforsamlingen til et senere tidspunkt.

Hertil kommer, at mange af vores medlemmer ikke er helt unge længere og derfor udgør en gruppe med øget risiko for komplikationer, hvis de smittes. Samtidig er mødefaciliteterne på skolen ikke tilgængelige, idet skolen holdes lukket, foreløbigt i 14 dage. Vi sidder erfaringsmæssigt alt for tæt, og der ikke altid stole nok.

Jeg håber på alles forståelse for denne kedelige, men nødvendige beslutning.

Der vil – så snart det er muligt – blive indkaldt til en ny ordinær generalforsamling. Fuldmagter afgivet til bestyrelsen vil være gældende til den kommende generalforsamling, med mindre at de tilbagekaldes, og selvfølgelig under forudsætning af at dagsordenen ikke ændres.

Vedtægtens bestemmelser vedr. afvikling af generalforsamlingen ændres ikke med den anførte udskydelse.

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup

Formand

 

error: Indhold er beskyttet !!