Udlejning og AirBNB

Du kan udleje / fremleje din lejlighed jf. Ejerlejlighedsforeningens vedtægter.

Inden udlejning / fremleje skal du sørge for at udfylde ansøgningen om udlejning. Ansøgningen kan hentes i menuen eller fremsendes ved at kontakte Ejendomskontoret.

Følgende punkter skal overholdes:

– Afslag/godkendelse på nærværende ansøgning meddeles senest 2 uger efter modtagelse af ansøgningen.

– Udlejnings / fremlejeforholdet kan således tidligst begynde 2 uger efter, at Ejerlejlighedsforeningen Fortbo har modtaget nærværende ansøgning om at udleje / fremleje ejerlejligheden.

– En lejlighed som udlånes eller stilles til rådighed, skal følge samme regler.

– Godkendelsen gælder kun 1. Gangs udlejning / fremleje og ansøgning skal fremsættes igen ved genudlejning.

– Såfremt oplysningerne er ukorrekte eller mangelfulde, vil Ejerlejlighedsforeningen Fortbo til enhver tid kunne nægte udlejning af ejerlejligheden eller tilbagekalde en allerede meddelt tilladelse.

Ovennævnte gælder hvad enten der er tale om længere- eller kortere varende udlejning samt via AirBnB.

Udlejning skal ske i overensstemmelse med husordenens bestemmelser om gener, støj med videre, og ejer er ansvarlig overfor skader forvoldt af lejere.

Ansøgningsskema kan hentes her… og skal sendes til Ejendomskontoret.

error: Indhold er beskyttet !!