Naboklager

Kan jeg klage over min nabo ?

Ja, du kan indsende en skriftlig klage til Ejendomskontoret, og så vil der blive set på sagen. Du kan dog kun klage, hvis der er tale om overtrædelser af Ejerlejlighedsforeningens ordensregler eller vedtægter, og ikke bare fordi at du er blevet lidt uenig med naboen om nogle ting, eller du generelt synes, at pågældende er irriterende.

Nedenfor finder du oplysninger om hvordan du klager, og hvordan forløbet ved en klagesag er. Bemærk at alle klager og indsigelser skal være skriftlige. Vi kan desværre ikke behandle mundtlige henvendelser, da alt skal kunne dokumenteres i tilfælde af en retssag.

Den skriftlige klage du indsender til Ejendomskontoret, skal indeholde navn og adresse på den der klages over, hvad der klages over og hvornår det er foregået. Husk at underskrive din skriftlige klage, med navn og adresse, da vi ikke kan behandle anonyme klager.

Når vi modtager en klage over en nabo, vil den blive vurderet. Hvis det vurderes, at der er grundlag for det, sender vi en skriftlig påmindelse til beboeren, der klages over.

Såfremt vi modtager fornyede klager, fremsendes fornyet påmindelse, hvor vi igen vil påtale de påklagede forhold.

Skulle disse initiativer ikke afhjælpe forholdene, og vi modtager yderligere klager, kan vi indbringe sagen for retten.

error: Indhold er beskyttet !!