Byggetilladelse

For enhver ændring af eksisterende forhold i lejligheder skal der altid ansøges formelt herom hos Ejendomskontoret (se kontakt). Ansøgningen skal indeholde en tegning af de foreslåede ændringer, herunder foreslåede ændringer til:

 • VVS installationer
 • Gulvvarme
 • Elektriske installationer
 • Radiatoranlæg
 • Bærende vægge

Det bemærkes endvidere også, at byggetilladelse normalt også skal forelægges Rødovre Kommune.

I forbindelse med en evt. renovering af lejligheden, skal du først tage kontakt til Ejendomskontoret før du / I går i gang således vi i samarbejde kan iværksætte det fornødne. Ejendomskontoret vil her kunne bistå med, hvilke opgaver, der skal udføres af egne og af foreningens håndværkere samt hvilke regler der gælder i Ejerlejlighedsforeningen Fortbo.

Du bedes læse regler og love for ombygning af ejerlejligheder, inden du kontakter ejendomskontoret og igangsætter renovering / ombygning.

Det er ikke alt vedligeholdelse, som du selv må udføre i din lejlighed.

Ønsker du at renovere din lejlighed skal du især være opmærksom på følgende:

 • Ændringer af eksisterende installationer såsom vandrør, radiator samt elektricitet skal godkendes af Ejendomskontoret, ved fremsending af tegning.
 • De “lodrette vandrør” samt lodrette kloakering/faldstammer hører ind under ejerforeningen. Ændringer af disse skal derfor godkendes af Ejendomskontoret, og som udgangspunkt udføres af ejerforeningens tilknyttede håndværkere. Dette gælder også for rør / faldstammer, hvor der skal brydes vægge eller lofter.
 • Gulvvarme må kun laves i el.
 • Det er ikke tilladt at ændre på dine ydre døres og vinduers udseende. Der skal altid indhentes tilladelse hos Ejendomskontoret med tekniske tegninger.
 • Dine radiatorer målere og stikledninger hører ind under ejerforeningen. Giver de årsag til problemer skal du kontakte vores Ejendomskontor.
 • VVS arbejde der medfører lukning for vandet eller fjernvarmen skal være meldt til Ejendomskontoret 6 uger forinden, således at det kan varsles til øvrige beboere. Afhængig af arbejdsopgavens art skal ejerforeningens håndværkere benyttes.
 • Du har ansvaret for, at der dagligt ryddes op og rengøres på fællesarealer herunder opgange for renoveringsarbejde. Effekter må kun opstilles på fællesarealer med tilladelse fra Ejendomskontoret.
 • Blandingsbatterier skal være VA-godkendte, og må ikke kunne forårsage, at varmt og koldt vand blander sig.

VIGTIGT: Du gøres venligst opmærksom på, at arbejde som bestilles til at blive udført af ejerforeningen kan påhvile dig selv. Det samme gælder akut opståede problemer, på dine egne installationer.

error: Indhold er beskyttet !!