Ny beboer

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen Fortbo.

Kære nye beboer. Vi ønsker dig velkommen i ejerforeningen, og håber du kommer til at nyde at bo her. 

Du vil modtaget et velkomstbrev, husorden og et sæt vedtægter fra Ejendomskontoret, så snart vi har modtaget besked fra administrator om, at du flytter til Fortbo. Det er vigtigt, at du sætter dig godt ind i foreningens regler.

Du kan allerede nu på hjemmesiden bestille navneskilt til postkassen og dørtelefon og sende skemaet registrering af nye ejere til Ejendomskontoret.

Ejerforeningen er til for at hjælpe, men du skal være opmærksom på, at der også ligger et ansvar på dine egne skuldre, og vi beder dig derfor venligst om at læse følgende punkter i gennem.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

 • Ejerforeningens husorden, vedtægter og lokalplan 73 skal altid overholdes. Vi beder dig læse dem igennem, og lægge særligt vægt på at:
 • Brug af radio, båndoptager, pladespiller, TV o.l. samt enhver form for støjende adfærd må kun finde sted såfremt dette ikke er til gene for de omkringboende, og må i øvrigt ikke forekomme for åbne vinduer.
 • Uanset arten af støjkilden skal beboerne sikre, at der ikke forekommer
  støjniveauer, der må anses for at være til gene for andre beboere. Dette gælder også for installation og anvendelse af vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler.
 • Der må ikke forekomme støj perioden mellem kl. 23.00 og kl. 07.00.
 • Større varebiler er ikke tilladt på parkeringsområdet. Har du en varebil kontakt Ejendomskontoret.
 • Støjende håndværk, herunder boring med maskine må kun forekomme i følgende tidsrum:

  Hverdage: fra kl. 07.30 til kl. 19.30
  Lørdage:  fra kl. 10.00 til kl. 17.00
  Søn- og helligdage: fra kl. 12.00 til kl. 16.00

 • Badning bør af støjhensyn foregå mellem kl. 6.00 og kl. 23.00.
 • Såfremt du ønsker at udleje/fremleje din lejlighed, skal bestyrelsen godkende din ansøgning og lejekontrakt. Læs mere om udlejning i E/F Fortbo her…
 • Ønsker du at holde kæledyr, skal du indhente tilladelse for dette fra Ejendomskontoret. Der henvises endvidere til hundereglement og skema til bug for registrering.
 • Manglende overholdelse af husordenen og vedtægter kan i værst tænkelige fald føre til en bortvisning fra ejendommen.
 • Ejerforeningen har en tilknyttet et Ejendomskontor, som kan kontaktes med hensyn til manglende varme, vand, navneskilt på postkasse, ekstranøgler, dørtelefoner, bioposer, belysning med mere. På hjemmesiden under rekvirer kan du bestille, rekvirerer, købe div. reservedele mm.

I forbindelse med en evt. renovering af lejligheden, skal du først tage kontakt til Ejendomskontoret før du / I går i gang således vi i samarbejde kan iværksætte det fornødne. Ejendomskontoret vil her kunne bistå med, hvilke opgaver, der skal udføres af egne og af foreningens håndværkere samt hvilke regler der gælder i Ejerlejlighedsforeningen Fortbo.

Du bedes læse regler og love for ombygning af ejerlejligheder, inden du kontakter ejendomskontoret og igangsætter renovering / ombygning.

Det er ikke alt vedligeholdelse, som du selv må udføre i din lejlighed.

Ønsker du at renovere din lejlighed skal du især være opmærksom på følgende:

 • Ændringer af eksisterende installationer såsom vandrør, radiator samt elektricitet skal godkendes af Ejendomskontoret, ved fremsending af tegning.
 • De “lodrette vandrør” samt lodrette kloakering/faldstammer hører ind under ejerforeningen. Ændringer af disse skal derfor godkendes af Ejendomskontoret, og som udgangspunkt udføres af ejerforeningens tilknyttede håndværkere. Dette gælder også for rør / faldstammer, hvor der skal brydes vægge eller lofter.
 • Gulvvarme må kun laves i el.
 • Det er ikke tilladt at ændre på dine ydre døres og vinduers udseende. Der skal altid indhentes tilladelse hos Ejendomskontoret med tekniske tegninger.
 • Dine radiatorer målere og stikledninger hører ind under ejerforeningen. Giver de årsag til problemer skal du kontakte vores Ejendomskontor.
 • VVS arbejde der medfører lukning for vandet eller fjernvarmen skal være meldt til Ejendomskontoret 6 uger forinden, således at det kan varsles til øvrige beboere. Afhængig af arbejdsopgavens art skal ejerforeningens håndværkere benyttes.
 • Du har ansvaret for, at der dagligt ryddes op og rengøres på fællesarealer herunder opgange for renoveringsarbejde. Effekter må kun opstilles på fællesarealer med tilladelse fra Ejendomskontoret.
 • Blandingsbatterier skal være VA-godkendte, og må ikke kunne forårsage, at varmt og koldt vand blander sig.

VIGTIGT: Du gøres venligst opmærksom på, at arbejde som bestilles til at blive udført af ejerforeningen kan påhvile dig selv. Det samme gælder akut opståede problemer, på dine egne installationer.

Andet:

 • Varme afregnes a conto. Registrering af forbrug sker elektronisk.
 • Bemærk venligst, at har du gulvvarme skal du oplyse dette til Ejendomskontoret.
 • Renholdelse på fælles arealer, herunder gårdmiljøer, stier, fortove, trappeopgange med mere påhviler ejerforeningen. Kontakt Ejendomskontoret, hvis dette ikke udføres tilfredsstillende.
 • Skadedyrsbekæmpelse på fælles arealer foretages af ejerforeningen. Skadedyrsbekæmpelse i lejligheder samt i erhverv foretages (og betales) af ejerne selv, men kan koordineres af Ejendomskontoret.
 • Vi stiller en række af faciliteter som cykelkældre, vaskeri mm. til rådighed – læse mere under Faciliteter.

Vi anbefaler dig at holde dig løbende orienteret om foreningen ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Du kan også deltage i vores facebookside, men vær opmærksom på, at henvendelser til Ejendomskontoret eller bestyrelsen skal foregå igennem vores kontakt her på hjemmesiden.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert forår.

error: Indhold er beskyttet !!