Musik og støj

Støj m.v.

Brug af radio, båndoptager, pladespiller, TV o.l. samt enhver form for støjende adfærd må kun finde sted såfremt dette ikke er til gene for de omkringboende, og må i øvrigt ikke forekomme for åbne vinduer.

Uanset arten af støjkilden skal beboerne sikre, at der ikke forekommer støjniveauer, der må anses for at være til gene for andre beboere. Dette gælder også for installation og anvendelse af vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler.

Der må ikke forekomme støj perioden mellem kl. 23.00 og kl. 07.00.

Støjende håndværk, herunder boring med maskine må kun forekomme i følgende tidsrum:

Hverdage: fra kl. 07.30 til kl. 19.30

Lørdage: fra kl. 10.00 til kl. 17.00

Søn- og helligdage: fra kl. 12.00 til kl. 16.00

Badning bør af støjhensyn foregå mellem kl. 6.00 og kl. 23.00.

error: Indhold er beskyttet !!