Madaffald i Fortbo

Published by Ejendomskontoret on

Vi oplever dagligt, at madaffald (det vi før kaldte bioaffald) ikke smides i bioposer. Vi laver statistik på bestilte bioposer og vi kan se, at det kun er ca. 40 % af beboerne, som bestiller bioposer.
 

Bioposer kan bestilles på foreningens hjemmeside og vil herefter blive leveret til jeres hoveddør eller postkasse.

Det er vigtigt, at madaffald bliver smidt i bioposerne og efterfølgende i de korrekte containere som er beliggende ved nr. 305, 307, 315 og 323.

Hvordan bortskaffer jeg madaffald?

Madaffald skal i de grønne bioposer som passer til den lille spand til køkkenet, som er udleveret af Ejendomskontoret. Har du ikke en bioaffaldsspand kan du få denne udleveret af Ejendomskontoret. Du skal slå knude på posen, inden du lægger den ned i affaldsbeholderen til madaffald ved din containerne..

Eksempler på madaffald

Madaffald er affald fra madlavningen og madvarer som er blevet for gamle. Det kan også være brugte kaffefiltre, teposer eller køkkenrulle med madrester. Eksempler på madaffald er:

  • Alt mad, tilberedt og ikke tilberedt
  • Grøntsager og frugt, inkl. skræller, stilke, blade
  • Brød og kager
  • Kød, fisk, knogler og ben
  • Pasta og ris
  • Æg og æggeskaller, nødder og nøddeskaller
  • Nedfaldsfrugt

Hvad sker der med madaffaldet

Madaffald bliver sendt til genanvendelse på et biogasanlæg. Her bliver det behandlet, så man kan udvinde biogas som omsættes til elektricitet og bruges som energikilde. Restproduktet bliver komposteret og solgt som jordforbedringsmiddel til landbrugsjord.

Ting som ikke hører til madaffaldet

Der er nogle ting, som man kunne tro skulle smides ud sammen med madaffaldet, men de skal de ikke. Det er eksempelvis emballage med madrester, bleer, vatpinde, cigaretskod, kattegrus og kaninstrøelse (affald fra andre dyr). Det kan ikke genanvendes og skal smides ud som restaffald.  

På foreningens hjemmeside kan du læse meget mere om affaldshåndtering og bestille bioposer. Bioposerne vil af personelt blive leveret til lejligheden. Bestil bioposer her….

Hilsen  

Henrik Kirkestrup

Ejendomsinspektør

error: Indhold er beskyttet !!