Husdyr

Husdyr er tilladt for de beboere som ejer deres lejlighed. Husdyr skal dog først registreres på Ejendomskontoret.

Ejendomskontoret vil udlevere skema til registrering om husdyr, som skal returneres i underskrevet tilstand.

Beboere som bor til leje, skal endvidere have tilladelse fra udlejer.

Husdyr må ikke ved lugt, støj, forurening eller på anden måde være til gene for de øvrige beboere. Hunde og katte skal altid føres i snor på området. Eventuelle efterladenskaber skal straks fjernes.

Husdyr må ikke befinde sig på legepladsområdet.

Forekommer der gentagne, berettigede klager over et husdyr, kan den givne tilladelse tilbagekaldes, og husdyret kan kræves fjernet med i måneds varsel.

Der henvises endvidere til Ejerlejlighedsforeningens hundereglement, som kan læses ved at klikke her…

 Hent skema til brug for registrering ved at klikke her…

error: Indhold er beskyttet !!