Barnevognsrum

Barnevogne, klapvogne mm. må kun opstilles i de tilrettede barnevognsrum. Barnevognsrum er ved nr. 301, 315 og 317.

Barnevogne og klapvogne må ikke stilles i opgange eller i cykelkældre, men udelukkende opbevares i eget kælderrum eller barnevognsrum.

Jf. bekendtgørelse om brandsikring af beboelsesbygninger opført år 1900 og senere. står der:

§ 9. Ejendommens adgangsarealer, brandredningsarealer (brandveje), trapper med tilhørende forrum og ganfe hertil må ikke indrettes eller benyttes til andre formål end adgang eller tilkørsel. Arealerne, trapperne og gangene m.v. skal holdes ryddelige. De må heller ikke anvendes til henstilling af biler, cykler og barnevogne m.m. eller til oplagring af varer og affald m.m., der kan fremme en brands udbredelse eller hindre personers flugt og brandvæsenets indsats i tilfælde af brand.

Stk. 2. Øvrige fællesrum, der ikke holdes aflåst, skal holdes ryddelige på tilsvarende måde.

Stk. 3. Pulter- og lagerrum, der hører til de enkelte bolig- og erhvervsenheder, skal holdes forsvarligt aflåst. Ejeren skal sørge for, at sådanne rum tømmes ved beboerskifte.

Barnevogne må ligeledes ikke stilles på fortovet foran ejendommen.

error: Indhold er beskyttet !!