Bestyrelsen

Ejerlejlighedsforeningen Fortbos bestyrelse, valgt på generalforsamlingen:

Allan Kirkestrup / Formand

Mejsevænget 69

4050 Skibby

Ib Kristiansen / Næstformand

Mads Frederiksen / Kasserer

Theis Due / Bestyrelsesmedlem

Brian Serup / Bestyrelsesmedlem

Jens Bergstrøm / Suppleant

Bestyrelsen kan kontaktes på nedennævnte formular: