Bestyrelsen

Ejerlejlighedsforeningen Fortbos bestyrelse, valgt på generalforsamlingen:

Allan Kirkestrup / Formand

Post til bestyrelsen sendes til:

Mejsevænget 69

4050 Skibby

Eller mail: allan@fortbo.dk

Ib Kristiansen / Næstformand

Mads Frederiksen / Kasserer

Oliver Rasmussen / Bestyrelsesmedlem

Sophus Vørsing / Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen kan kontaktes på nedennævnte formular: