Jordforurening

I 2014 fik vi undersøgt forureningsgraden omkring den nedgravede olietank mellem nr. 301 og 307.

Foreningen fik kortlagt og konstateret forurening med forureningskategorien FO.

Hvad betyder forureningskategorien:

• FO – forurening, som ikke har nogen sundhedsmæssig betydning for brugen af boligen.
• Fl – forurening, som ikke har nogen sundhedsmæssig betydning for brug af boligen, hvis I følger nogle enkle råd.
• F2 – forurening, som kan have sundhedsmæssig betydning for brug af boligen, eller forurening, som ikke er undersøgt tilstrækkeligt til, at regionen kan vurdere den præcist.
Ejerlejlighedsforeningen Fortbo, har besluttet på en generalforsamling, at olietanken skal graves op.
Du kan på nedennævnte link, læse den fulde rapport: