FAQ

 Nedennævnte er en række FAQ som beskriver en vedligeholdelsesplan.

 

HVAD ER EN VEDLIGEHOLDELSESPLAN?

En vedligeholdelsesplan er et styringsredskab til bestyrelsen eller administratoren af en boligforeningen, som hjælper med at holde overblik over, hvilke vedligeholdelsesopgaver, der skal foretages hvornår.

Typisk bliver planen udarbejdet for en 10-årig periode. På den måde, ved man hele tiden hvilke opgaver der skal prioriteres, på hvilken tid af året og hvad det vil koste.

 

HVILKE DELE SKAL VURDERES

Som udgangspunkt er følgende dele omfattet af bekendtgørelsen om vedligeholdelsesplaner:

  • Vinduer, døre, tag, kælder og facader
  • Varme-, vand-, gas, og el-installationer
  • Porte, trapper og etageadskillelser
  • Bad, køkken og ventilation
  • Afløb og kloakker

HVEM HAR ADGANG TIL PLANEN?

Normalt er vedligeholdelsesplanen noget som bestyrelsen i ejer- eller andelsforeninger har liggende. De bruger vedligeholdelsesplanen når de skal planlægge bygnings drift. Derudover er planen en del af budgetplanlægningen som bestyrelsen og administrator udfører årligt.

Endeligt bruges en vedligeholdelsesplan ofte ved salg af lejligheder i ejendommen. På den måde kan kommende ejere se hvad der i fremtiden skal ske af vedligehold på bygningen.

I Ejerlejlighedsforeningen Forto, har bestyrelsen valgt at udgive den til ejerne og lægge den på hjemmesiden.

HVEM LAVER VEDLIGEHOLDELSESPLANEN?

Vedligeholdelsesplanen udføres normalt af en byggesagkyndig. I Fortbo laves den af Ejendomsinspektøren i samarbejde med evt. håndværkere og byggesagkyndige. Vi opnår dermed en stor besparelse på rapporten.

 

FÆLLESEJE VS. INDIVIDUELLE LEJLIGHEDER

I en normal vedligeholdelsesplan er det kun fælleseje der besigtiges. Men hvis en beboer ønsker det, kan en vurdering af enkeltlejligheder godt tilføjes.

Her vil vådrum og køkkener, el- og varmeinstallationer i lejligheden blive gennemgået.