Farligt affald

Nogle af de produkter, som du bruger i hjemmet, er så skadelige, at selv små mængder kan ødelægge naturen og miljøet. Derfor kalder vi det farligt affald.

Farligt affald er typisk:

– Batterier og akkumulatorer
– Energisparepærer og lysstofrør
– Insekt- og plantegifte
– Kemikalierester
– Kviksølvtermometre
– Maling og lak
– Olierester
– Plantegødning.

Derudover bliver medicinrester og kanyler også betragtet som farligt affald. Du kan finde en mere udtømmende liste over farligt affald her.

Det meste af dit farlige affald skal afleveres til ejendomskontoret i affaldsgården. Der er tre undtagelser:

– Medicinrester og kanyler skal afleveres på apoteket. Du kan også aflevere termometre her.
– Batterier kan du lægge i en gennemsigtig plastikpose på låget af din affaldsbeholder til bio- og restaffald. Så tager skraldemanden dem med, når han tømmer beholderen. Bor du etagebolig, skal du aflevere batterier i den nærmeste batteribeholder.
– Fyrværkeri og sprængstoffer. Lovligt fyrværkeri kan afleveres på genbrugsstationen, mens du skal kontakte politiet, hvis du har ulovligt fyrværkeri og sprængstoffer.