Bioaffald

bioposer.jpg

Du skal sortere dit madaffald fra det øvrige affald.

For at gøre det lettere for dig, får du en lille spand til køkkenet, som du skal fore med en biopose. Den er lavet af majsstivelse og kan derfor komposteres.

Dine bioposer skal smides i en særlig beholder til bioaffald, som vil stå i affaldsøerne. Det er vigtigt, at du husker at slå knude på posen, før du smider den ud. Åbne poser i beholderen kan skabe problemer med lugt og fluer.

Kun bioposer må benyttes til bioaffald.

Bioposer kan på ejendomskontoret.

Spørgsmål om bioaffald