Informationsmateriale

Informationsmateriale Rødovre Kommune

Informationsmateriale fra Rødovre Kommune kan læses nedenfor.

Affaldsplan 2009-2020:

Rødovre Kommunes Kommunalbestyrelse har d. 22. december 2009 vedtaget Affaldsplan 2009-2020. Planen beskriver de næste fire års initiativer på affaldsområdet, samt kommunens visioner frem til 2020.

Planforslaget indeholder forskellige initiativer rettet mod husholdninger og erhverv.