Røde Kors


Der er opstillet en tøjcontainer i affaldsgården ved nr. 323A.

Røde Kors vil en gang om måneden eller efter behov, komme og tømme containeren.

Tøjet sorteres herefter og anvendes til:
1) salg i en af de mange Røde Kors butikker over hele landet
2) katastrofe- og nødhjælpstøj
3) opkøb af genbrugsindustrien til videreforarbejdning

Dansk Røde Kors indsamler årligt ca. 7.000 tons genbrugstøj, og på landsplan findes over 1.100 containere, heriblandt nu også beboerne hos Ejerlejlighedsforeningen Fortbo.

Noget tøj sendes til de udviklingslande, hvor Røde Kors arbejder. Her fordeles tøjet, i samarbejde med de lokale Røde Kors selskaber, til de børn og voksne, der har mest brug for det.

Jeg håber at alle beboer vil tage godt imod initiativet og benytte sig af denne ordning, i stedet for at tøjet køres på genbrugspladsen.