Affald tiltrækker rotter

Undgå rotter

Rotter kan overføre smitsomme sygdomme til mennesker, og de koster hvert år millioner af kroner pga. skader på kloakrør, inventar og materialer. Derfor er det vigtigt at forebygge, at der kommer rotter på din ejendom.

Det gør du bedst ved at følge disse regler:

  • Bind altid knude på affaldsposerne, inden de kommes i affaldsbeholderen
  • Stil ikke affald ved siden af dit affaldscontaineren
  • Sørg for at affaldsbeholderen er i orden og kan lukke tæt
  • Undgå at fodre fugle eller have foder til kaniner, katte og andre husdyr stående tilgængeligt udenfor
  • Sørg for at holde din ejendom ren og ryddet, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt.
  • Et hul svarende til en tokrone er nok til at give adgang for en rotte. Luk derfor sprækker og utætheder indenfor i lejligheden samt udendørs i skure og affaldsrum.

Tegn på rotter

Rotter efterlader sig tegn. Det kan eksempelvis være:

  • Huller i jorden uden opgravet jordbunke omkring
  • Ekskrementer på 1 – 1½ cm
  • Pludselig opståede sænkninger i jord og faste belægninger
  • Gnave og kradselyde fra loft, gulv, paneler, køkkenskabe eller lignende

Hvis du har mistanke om, at du har fået besøg af rotter, skal du hurtigst muligt kontakte Ejendomskontoret.

Selve rottebekæmpelsen sørger kommunen for. Udgiften til bekæmpelse er allerede betalt over ejendomsskattebilletten. Du skal til gengæld selv betale for eventuelle reparationer af skader, som rotter forvolder på din ejendom.