Affaldsgård

I forbindelse med udvidelsen af den nye affaldsgård ved nr. 323A er vi nu nået så langt, at den igen kan benyttes.

I affaldsgården tages der imod:

 • Batterier
 • Ingen jord eller plastik.
 • Stort jern og metal
 • Elektronik
 • Farligt affald
 • Keramik
 • Storskrald brændbart
 • Storskraldt ikke brandbart. Såsom polstrede møbler

Alt andet affald end det ovenstående afhenter Rødovre Kommune ikke. Det skal du derfor selv køre på genbrugsstationen med.

Dette kan være toiletter, håndvaske, glasplader dsl.

I gården står oprettet 3 båse tv. I disse båse skal affaldet stilles i på de respektive pladser.

Ejendomskontoret sorterer så selv brandbart og ikke brandbart i de respektive aflåste containere.

Følgende affaldstyper skal afleveres i de øvrige affaldsøer, som findes ved nr. 305, 307, 315A,  323A.

 • Småt metal
 • Småt pap
 • Restaffald
 • Madafald
 • Plastik
 • Papir
 • Glas

Tøj og sko skal afleveres i Røde kors containeren ved nr. 323A.

Husk at der skal anvendes bioposer til madafald. Disse poser udleveres til medlemmerne og bestilles via foreningens hjemmeside under rekvirer ejendomskontoret.