Affaldshåndtering

Affaldshåndtering

Rødovre Kommune har indført sortering af affald fra hjemmet, så du i højere grad kan være med til at genbruge de ressourcer, der findes i plast, papir, glas, metal og madaffald. Derfor har vi i Ejerlejlighedsforeningen Fortbo fået nye affaldscontainere på fællesarealerne.

Affaldscontainerne står henholdsvis ved nr. 301, 305A, 307, 315A og 323A.

I disse affaldscontainerne skal der sorteres følgende:

Bioaffald

Metal

Restaffald

Plastik

– pap

Alt andet som f.eks., elektronik, keramik, batterier, farligt affald, stort jern, blomster, haveaffald og brandbart materiale skal afleveres i affaldsgården.

Større genstande til storskrald, stilles ligeledes i affaldsgården.