Udlejning af lejlighed

Du kan udleje / fremleje din lejlighed jf. Ejerlejlighedsforeningens vedtægter.

Inden udlejning / fremleje skal du sørge for at udfylde ansøgningen om udlejning. Ansøgningen kan hentes i menuen eller fremsendes ved at kontakte Ejendomskontoret.

Følgende punkter skal overholdes:

 

– Afslag/godkendelse på nærværende ansøgning meddeles senest 2 uger efter modtagelse af ansøgningen.

– Udlejnings / fremlejeforholdet kan således tidligst begynde 2 uger efter, at Ejerlejlighedsforeningen Fortbo har modtaget nærværende ansøgning om at udleje / fremleje ejerlejligheden.

– En lejlighed som udlånes eller stilles til rådighed, skal følge samme regler.

– Godkendelsen gælder kun 1. Gangs udlejning / fremleje og ansøgning skal fremsættes igen ved genudlejning.

– Såfremt oplysningerne er ukorrekte eller mangelfulde, vil Ejerlejlighedsforeningen Fortbo til enhver tid kunne nægte udlejning af ejerlejligheden eller tilbagekalde en allerede meddelt tilladelse.

 

Ansøgningsskema kan hentes her…