Indkaldelse til urafstemning

Published by Ejendomskontoret on

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er 72ecc3395b23662a41403bfda28e47c9_f6.jpg
Indkaldelse til urafstemning om
Finansiering af udgift til udskiftning af forsyningsrør og returledninger på 3. sal i blok A og blok C i
Ejerlejlighedsforeningen Fortbo
Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er QRurafstemning.png
Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Stem.jpg

Indhold:

Indkaldelse

Tema

Stemmeseddel

Tryk / Scan billedet for at stemme

Tryk / Scan billedet for at stemme

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er d7862f542acf78d808a7e4621a0bbc04_f6.jpg

Forslag fra bestyrelsen vedr. finansiering af udgift til udskiftning af forsyningsrør og returledninger på 3. sal i blok A og blok C

Tema:

Som bekendt har foreningen gennemført udskiftning af samtlige forsyningsrør i blok B, og samtlige lodrette forsyningsrør i blok A og C, excl. forsyningen til 3. sal.

Det var foreningens håb, at den resterende del af forsyningsrørene til 3. sal kunne afvente en opsparing, men dette har desværre vist sig umuliggjort af rørenes uhyre ringe tilstand.

Der er alvorlige tæringer i rørene, og en afhjælpning er desværre uopsættelig, idet der allerede i den seneste periode har været alvorlige ledningsbrud i blok C. Løsningen på de opståede problemer kan således ikke afvente en generalforsamlingsbeslutning, hvornår den end måtte forekomme grundet Covid19.

Som følge af flere nyligt gennemførte nødreparationer er vandforsyningen til blok C helt utilfredsstillende med grumset vand, og det er nødvendigt at sikre helt rent drikkevand til de berørte lejligheder. Bestyrelsen foreslår derfor:

Forslag:

”Bestyrelsen bemyndiges til at optage en kassekredit på kr. 900.000,- til finansiering af udgiften til udskiftning af forsyningsrør til 3. sals lejlighederne i blok. A og C.

Kassekreditten skal afvikles over 24 mdr. i årene 2021 og 2022, og betales af medlemmerne efter fordelingstal. Udgiften andrager pr. lejlighed med fordelingstal excl. finansieringsomkostningerne:

10 (1V lejl.) kr. 3.787,80 eller pr. måned i 24 måneder: kr. 157,82

20 (3V lejl.) kr. 7.575,60 eller pr. måned i 24 måneder: kr. 315,65

24 (3. sal lejl.) kr. 9.090,72 eller pr. måned i 24 måneder: kr. 378,78”

Konklusion:

Da bestyrelsen ikke har bemyndigelse til at optage en kassekredit uden generalforsamlingens beslutning, vil et evt. nej til det fremsendte finansieringsforslag medføre, at bestyrelsen i stedet vil være tvunget til at tilvejebringe den nødvendige finansiering ved at opkræve et ekstraordinært bidrag på 50% af hovedbeløbet d. 1. februar 2021 og resten d. 1. maj 2021. Hvis vi ikke vedligeholder rørene nu vil det kunne betyde, at ejendommens omhandlede anlæg vil efterlades i så forsømt tilstand, at lejlighederne vil tabe i værdi, og at der af driften skal udredes midler til nødreparationer, så længe det er nødvendigt eller indtil det ikke længere er muligt. Indfrielsesvilkår kan evt. ændres på førstkommende generalforsamling. Eventuelle spørgsmål kan besvares af formanden eller ejendomsinspektøren.

Bestyrelsen

For at komme til den elektroniske stemmeseddel klik her…..

! Der skal anvendes kode som er tilsendt særskilt i indkaldelsen. Har du mistet koden kan den rekvireres ved at kontakte Ejendomskontoret.

Hent stemmesedlen til print klik her…

Categories: Fra bestyrelsen

COVID-19

For at begrænse smitten af COVID-19 opfordrer vi til, at du kontakter ejendomskontoret på mail eller telefon.

error: Indhold er beskyttet !!