Informationer i Fortbo

Published by Ejendomskontoret on

Informationer fra bestyrelsen eller Ejendomskontoret som skal tilgå alle beboere, sker dette ved opslag på infotavlerne, i opgangene og trappetårnene. Dette kunne bla. være lukning af vandet eller varmen og dsl.

Ligeledes vil informationerne være at finde på foreningens hjemmeside www.fortbo.dk under seneste nyt og på vores elektroniske infokanal.

Der vil ved særlige tilfælde også blive udsendt information via E-mail. Dette vil typisk være, hvis beskeden er rettet direkte til en enkelt beboer, som har meddelt foreningen sin e-mail adresse. Det er vigtigt at holde foreningen orienteret om evt. ny e-mal adresse.

I forbindelse med akut opståede tilfælde eller andet, udsendes der en SMS til de af jer, som har tilmeldt jer servicen. I akutte tilfælde vil der ikke altid blive udsendt information via opslagstavler eller hjemmesiden.

SMS servicen er en ekstra udgift for foreningen og benyttes derfor kun i nødvendig omfang og ikke ved beskeder, som opslås andre steder.

Tilmeld jer SMS Service på foreningens hjemmeside www.fortbo.dk under Serviceinfo og SMS service.

Det er altid muligt at afmelde sig SMS service.

pbv

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Categories: Fra bestyrelsen

COVID-19

For at begrænse smitten af COVID-19 opfordrer vi til, at du kontakter ejendomskontoret på mail eller telefon.

error: Indhold er beskyttet !!