Affaldshåndtering

Som de fleste nok har observeret, bliver affaldet i E/F Fortbo ikke altid tømt og der flyder affald og containerne er overfyldte i affaldsøerne. Dette gælder i containergården og på de nye affaldsøer.

Årsagen til, at containerne ikke tømmes eller er overfyldte, skyldes at affaldet ikke sorteres korrekt.

Det er tydeligt, at ikke alle tager det seriøst ifm. sortering af affald.

Vi skal derfor venligst opfordre til, at alle sortere korrekt.

Skulle nogen være i tvivl står vi på ejendomskontoret gerne til rådighed og vejleder i korrekt sortering.

Til information skal det nævnes, at ukorrekt sorteret affald, vil blive afhentet af en ”specialbil”, hvorefter renovationsselskabet vil sortere affaldet. Udgiften hertil vil blive opkrævet den enkelte beboer, hvis det kan påvises. Ellers er det fællesskabet, som skal betale ekstraudgifterne.

Husk at benytte affaldspladsen ved nr. 323 når her er tale om andet end:

– Småt metal, Småt pap, Madaffald, Restaffald, Glas, Papir, Plastic

Ved sortering af madaffald skal der anvendes bioposer. Poserne rekvireres via foreningens hjemmeside og afleveres af ejendomskontoret efterfølgende. Bruges der andre poser end nævnte, vil madaffaldscontaineren ikke blive tømt.

Følgende typer storskrald kan afleveres i affaldsgården ved nr. 323A:

• Brændbart op til 1 x 1 x 0,5 meter
• Tøj afleveres i Røde kors container
• Elektronik og hårde hvidevarer, f.eks. mobiltelefoner, el-tandbørster og køleskabe
• Stort jern og metal (som ikke kan være i dine nye beholdere)
• Porcelæn, keramik og spejle
• Polstrede møbler (møbler med fjedre og springmadrasser)
• Pap
• Træmøbler uden fjedre op til 3 meter og havemøbler i plast

Alt andet affald end det ovenstående afhenter Rødovre Kommune ikke. Det skal du derfor selv køre på genbrugsstationen med. Du kan evt. leje en trailer af Ejerlejlighedsforeningen Fortbo via vores hjemmeside.