Indkaldelse til ordinær generalforsamling i E/F Fortbo 24. marts 2020

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 24. marts 2020, kl. 18.00 i kantinen på Tinderhøj Skolen, Fortvej 71, 2610 Rødovre.

Linket denne indkaldelse:

· Indkaldelse
· Fuldmagt
· Ejendomskontorets årsrapport
· Revideret årsrapport for 2019
· Budget 2020 og 2021

Alle ovenstående dokumenter kan ligeledes hentes fra foreningens hjemmeside www.fortbo.dk

! Jf. foreningens vedtægter udsendes indkaldelsen til den oplyste e-mail adresse.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

This is to convene the Annual General Meeting, which will be held on Tuesday, March 24, 2020, at. 18:00 in the canteen at Tinderhøj School, Fortvej 71, 2610 Rødovre.

Linked this call:
Annual meeting
Proxy
The property office’s annual report
Revised 2019 Annual Report
Budget 2020 and 2021

All the above documents can also be downloaded from the association’s website www.fortbo.dk

! The association’s articles of association are sent to the e-mail address provided.