Jul 2019

 

Kære beboere i Ejerlejlighedsforeningen Fortbo.

 

Vi skriver nu december 2019 og julen nærmer sig. Ejendomskontoret vil i denne forbindelse ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår. Vi vil i samme anledning takke jer alle for den positive stemning der har været i Fortbo og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i det nye år.

 

I anledning af julen, vil vi kunne få pladsmangel i affaldsøerne. Vi skal derfor venligst henstille til, ikke at stille affald på jorden, men benytte en af de andre affaldsøer opstillet på matriklen. Vi har i alt 4 stk. Bioposer kan rekvireres og vil blive udleveret senest den 20. december 2019.

 

For at undgå for mange grannåle i opgangene, bedes I venligst smide juletræer ud over jeres altaner og gerne undgå at ramme roserne. Juletræerne og div. grankranse mm. skal bæres over i

affaldsgården ved nr. 323A og smides i den store container mærket grenaffald / have-

affald. Containergården er der adgang til via opgangsnøglen.

 

Ryst ikke duge fra julebord og nytårsbordet fra altanerne, idet det er umuligt

at samle effekterne op fra græsplænerne.

 

Ejendomskontoret vil være lukket grundet afspadsering og afholdelse

af ferie i perioden:

 

23. december 2019 – 05. Januar 2020 begge dage inkl.

 

I tilfælde af strengt akutte og uopsættelige forhold kan ejendomskontoret kontaktes på telefon

36 70 69 89.

 

Øvrige henvendelser kan ske på mail til: ejendomskontoret@fortbo.dk eller via kontaktformularen på www.fortbo.dk.

 

Endnu engang ønskes I alle en glædelig jul samt et godt nytår.

Henrik Kirkestrup