Genåbning af vandet 3. Sal blok b

Opdatering kl. 1545:

Der er nu åbnet igen for vandet. Årsagen til vandskaden skyldes en tæring på det varme forsyningsrør.

Røret er nu repareret og vi er i gang med isolering og reetablering af facaden.

hilsen

 

Henrik

Ejendomskontoret