Der lukkes for vandet

Torsdag den 13. juni 2019 lukker vi for vandet i varmecentralen da vi skal have udskiftet en afspærringsventil.

Vandet lukkes i tiden 08:30 – 11:00