Til 3. sals beboere

3. sals beboere som i dag har modtaget et brev vedr. udskiftning af interne vandrør, skal venligst se bort fra dette brev.
Det gælder IKKE 3. sals lejlighederne, og er udsendt ved en fejl fra administrator.

Hilsen

Henrik Kirkestrup