Generalforsamling

Når du køber en ejerlejlighed i Ejerlejlighedforeningen Fortbo, bliver du automatisk medlem af vores ejerlejlighedsforening. De enkelte lejligheder ejes individuelt, mens de øvrige dele af ejendommen og grunden ejes i sameje mellem alle ejerlejlighedsejere. Derfor har alle ejere i Ejerlejlighedforeningen Fortbo et økonomisk fællesskab, hvor I deler udgifterne til den fælles drift af ejendommen.

Ejerlejlighedsforeningen administrerer den fælles ejendom og har ansvaret for driften af ejendommen. Ejerlejlighedsforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Det er her, at alle overordnede beslutninger vedrørende ejendommen og foreningens aktiviteter bliver truffet. Der holdes ordinær generalforsamling en gang om året. I referaterne kan du se alle beslutninger, som generalforsamlingen træffer.

Den ordinære generalforsamling afholdes næste gang den 26. marts 2019 kl 18, på Tinderhøj Skole.

Læs mere om generalforsamlinger:

Beretninger

Budgetter - Læses i referaterne

Indkaldelser

Årsrapport fra Ejendomsinspektøren

Referater

Årsregnskaber