Affaldsgård

Affaldsgården er placeret ved parkeringspladsen ved nr. 323A.

Affaldsgården er aflåst, og det er vigtigt at beboerne husker at låse porten efter sig.

I affaldsgården kan følgende afleveres:

– Pap

– Farligt affald, herunder batterier og pærer

– Stort metal

– Keramik

– Haveaffald og planter

– Brændbart materiale

 

Følgende må ikke afleveres i affaldsgården:

– Bioaffald

– Restaffald

– Småt metal

– Papir

– Plastic

Er du i tvivl, henvend dig til ejendomskontoret.

Ikke sorteret affald, vil blive returneret eller sorteret for beboerens regning.