Ingen koldt vand til blok A.

Vandledningen som forsyner blok A (Rødovrevej 301, 303, 305 og 305A) fra vores varmecentral er desværre utæt og der kommer vand i kælderen i blok B.

Desværre må jeg meddele, at det ikke er muligt, at skaffe materialerne i Danmark før i morgen, måske først mandag, hvorfor følgende nødberedskab er iværksat.

  • Blok B og C (307 til og med 323A) vil få vand senere i eftermiddag. Ca. kl. 14:30
  • Der vil blive opsat toiletvogne til bygn. A (301 til og med 305A) Den er placeret ved græsplænen ud for nr. 303.
  • Der kan afhentes koldt vand fra blok B i gavlen ved nr. 307 og ud for opgang 307. Dem som har en vaskebrik, kan også hente vand fra vaskeriet. Toilettet ved vaskeriet kan også benyttes af dem som har en vaskebrik.

I forbindelse med evt. toiletbesøg, kan I hælde varmt vand i toilettet. Dette vil fungere som et skyld. Vandet hældes ned i selve toilettet. Fyld en spand op og hæld det hele ned i toilettet med det samme.

Vi håber at ovennævnte beredskab er klar fra kl. 15:00

Vi vender tilbage med nyt via udsendelse på sms og orientering på hjemmesiden og Facebook.

Hvis alt går efter planen vil alle i Ejerlejlighedsforeningen Fortbo have vand igen i morgen.

Følg med på foreningens Facebook side og hjemmeside, hvor vi løbende holder jer orienteret.

Jeg skal i denne forbindelse, opfordre alle til at tilmelde sig Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Facebookside og sms service, således I modtager løbende information i lignende tilfælde. Dette kan ske via foreningens hjemmeside www.fortbo.dk

Skulle du have spørgsmål til ovennævnte kan jeg kontaktes på 36 70 69 89.

Hilsen

Henrik