Opdatering vedr. opgravning af olietank

Kære alle i Ejerlejlighedsforeningen Fortbo

I forbindelse med opgravning af olietanken udsendes hermed en kort opdatering om forløbet.

Entreprenøren har nu gravet olietanken op, den er blevet tømt, rengjort og kørt væk.

Desværre var tanken ikke blevet tømt eller opfyldt med sand som man engang har bestilt.

Der var lagt derimod lagt en betonkegle over renselemmen, og i denne brønd var der lagt sand i. I tanken var der ca. 4000 L dieselolie.

Olietanken var utæt i bunden, og havde omkring 20 huller, hvilket betyder at olien er sivet ud i jorden i den nordlige del.

Analyseresultaterne som er taget, efter tanken er taget op af jorden viser, at den nordlige del af området er forurenet med (klasse 4), mens den sydlige del ikke var forurenet. Værdien af kulbrinter var 590 mg/kg TS

 

Hvad sker der nu ?

Vi afventer at der tages nye jordprøver. Herefter skal Kommune lave transportdokumenter og meddele, hvor vi må køre jorden hen. Der skal køres ca. 60 tons yderligere jord væk.

Herefter skal vi have taget nye jordprøver.

Hvis vi har fået fjernet alt det forurenet jord, kan vi komme videre med del 2, som tidligere skrevet om.

Hvis der fortsat er forurenet, skal vi igen have taget jordprøver, have lavet nye transportdokumenter og yderligere x tons skal køres væk.

Selve processen med at få taget jordprøver, svar og lavet transportdokumenter tager desværre op til 2 dage, hvorfor entreprenøren ikke komme videre.

Vi skal venligst bede beboere mm. om at holde afstand til området, mens at håndværkerene arbejder.

For spørgsmål eller uddybelse af ovennævnte, kan undertegnede kontaktes.

 

Henrik Kirkestrup

Ejendomsinspektør

8-847 – Ejerlejlighedsforeningen Fortbo