Vedr. affaldsgården ved nr. 323A

Affaldsgården ved nr. 323A kan nu igen benyttes. Der er kommet en lille låge ind til pladsen, hvor jeres opgangsnøgler virker.

I næste uge, vil vi få lavet belægningen og pladsen vil herefter blive indrettet.

Vi har afspærret et område, hvor I venligst ikke skal stille affald.

Husk kun at smide brændbart materiale op i den store container. Maling og andet farligt affald stilles ved siden af miljøcontaineren.

For spørgsmål eller uddybelse af ovennævnte, kan undertegnede kontaktes.

 

Henrik Kirkestrup

Ejendomsinspektør

8-847 – Ejerlejlighedsforeningen Fortbo