Ingen varme eller varmt vand

Rødovre fjernvarme har lukket for fjernvarmen. De forventer, at der er varme igen inden for 1. time.

Dette gælder også varmt brugsvand.

Hilsen

Henrik Kirkestrup
Ejendomskontoret