Vedr. affaldshåndtering

Affaldssortering

 

Kære medlemmer og beboere.

 

Vi har det sidste stykke tid ikke kunne få tømt vores affaldscontainere bla. i affaldsgården, idet flere beboere stadig ikke sortere sit affald korrekt.

 

Det gælder især haveaffald, brændbarcontaineren, metal og storskrald.

 

Der er observeret håndværkere, som bor i ejendommen, som dagligt efter endt arbejdstid, lige tømmer deres biler for affald i stedet for selv, at fragte det på genbrugspladsen.

 

Ved renovationer sorteres affaldet ikke. Alt ryger direkte ned i brændbarcontaineren.

 

Det er ligeledes observeret, at beboere som fraflytter ejendommen, smider alt ud i brændbart, i stedet for at sortere affaldet i de respektive containere.

 

I forbindelse med haveaffald, tømmes poser ikke, men plastic, potter dsl. smides ned i haveaffaldscontaineren.

 

Alt dette gør, at vi ikke kan få tømt vores affaldscontainere og dermed har stigende uventede merudgifter for tømning. I nogen tilfælde, vil de slet ikke tømme affaldscontaineren.

 

På baggrund af ovennævnte, vil der fra dd. ikke længere være muligt, at komme af med sit affald i affaldsgården uden forudgående aftale med Ejendomskontoret.

 

Ejendomskontoret kan rekvireres via Ejerlejlighedsforeningen Fortbo hjemmeside www.fortbo.dk eller telefonisk på tlf.: 36 70 69 89.

 

Vi gør i samme forbindelse opmærksom på, at de øvrige affaldsøer, hvor beboerne kan aflevere:

 

 

 

 

Madaffald, metal, restaffald, pap, papir, plastic og glas heller ikke bliver sorteret korrekt.

Der henstilles derfor til, at beboerne sørger for, at sortere sit affald, så vi undgår unødige udgifter.

 

Batterier, keramik og porcelæn, møbler med fjedre og springmadrasser, elektronik og hårde hvidevarer, træmøbler uden fjedre op til 3 meter, farligt affald, større jern og metal samt haveaffald kan I stadig komme af med, efter nærmere aftale med ejendomskontoret.

 

Sanitet og byggeaffald fx toiletter, håndvaske, mursten, beton dsl. skal I selv aflevere på genbrugsstationen. I kan via foreningens hjemmeside låne vores trailer til dette formål.

 

Vi henviser til vores hjemmeside, velkomstfolder, hvor I kan læse mere om hvordan affald sorteres.

 

Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, står Ejendomskontoret til rådighed.

 

 

Henrik Kirkestrup

Ejendomskontoret

Tlf.: 36 70 69 89