Oversvømmelse i fm. skybrud

I forbindelse med dagens skybrud, har der været oversvømmelse i kældergange, vaskeriet og div. kælderrum.

Da kælderrummene er aflåst, og Ejendomskontoret ikke har nøgle hertil, bedes de beboere, som har kælderrum venligst gå ned og inspicere rummet.

Er der vand i kælderrummet, bedes du tage et billede og sørge for at sikre dine ting og herefter kontakte Ejendomskontoret på telefon 36 70 69 80 husk at meddele det nummer, som står på kælderdøren.

Hilsen

Henrik Kirkestrup

Ejendomsinspektør