Om Ejerlejlighedsforeningen Fortbo

Om Ejerlejlighedsforeningen Fortbo

Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen ” FORTBO”.

Foreningens hjemsted er Rødovre Kommune under Rødovre Ret, der er foreningens værneting.

Foreningens område er ejerlejligheder og fællesarealer i ejendommen matr. 18 y, Islev by og sogn, beliggende Rødovrevej 301-323 A, 2610 Rødovre.

Foreningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i overensstemmelse nærværende vedtægter og Foreningens ordensreglement. Foreningen varetager tillige medlemmernes interesser i deres egenskab af ejere af ejendommens ejerlejligheder og udfører i øvrigt de opgaver, der måtte blive henlagt til Foreningen i medfør af ufravigelig lovgivning eller måtte følge af forholdets natur, herunder opretholdelse af ro og orden indenfor ejendommens område.

Læs mere om Ejerlejlighedsforeningen Fortbo i menuen om.

Rekvirer Ejendomskontoret

Ejendomskontoret kan rekvireres til forskellige arbejdsopgaver. Nedenfor er et udpluk. Tryk på billedet for at komme til rekvisitionen. I menuen under kontakt, kan du se en samlet oversigt over de arbejdsopgaver Ejendomskontoret kan rekvireres til.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Allan Kirkestrup
Allan Kirkestrup
Bestyrelsesformand
Ib Kristiansen
Ib Kristiansen
Næstformand
Mads Frederiksen
Mads Frederiksen
Bestyrelsesmedlem
Theis Due
Theis Due
Bestyrelsesmedlem
Brian Serup
Brian Serup
Bestyrelsesmedlem

Informationer

Velkomstfolder

Velkomstfolder

Ejerlejlighedsforeningen Fortbo har udarbejdet en velkomstfolder til nye beboere. Folderen kan læses på nettet eller rekvireres på ejendomskontoret.

Vaskeriet

Vaskeriet

Ejerlejlighedsforeningen Fortbo har et nyt og velfungerende elektronisk styret vaskeri med automatisk sæbedoseringsanlæg.

Facebook

Facebook

Ejerlejlighedsforeningen Fortbo har en gruppe og en side på Facebook for alle beboere i Ejerlejlighedsforeningen Fortbo.

Medlemmerne fortæller

Seneste nyheder

Vi i Ejerlejlighedsforeningen Fortbo byder dig og din familie velkommen.